Hidroelektrik Santralleri

Hidroelektrik santraller potansiyeli uygun olan akarsu bölgelerine kurulan santrallerdir. Suyun kullanılmasıyla temiz enerji bu santrallerde elde edilir. Hidroelektrik santraller yalnızca yeterli teknik ve mali gücü olan firmalar tarafından kurulabilir. Maya Proje A.Ş. olarak hem santrallerin projelendirilmesi hem de projenin uygulanmasını faaliyetlerini yürütüyoruz.