Biyogaz Santralleri

Biyokütle termik santralleri, biyogaz santrallerinden farklı olarak biyolojik atıkları bildiğimiz anlamda fiziksel olarak yakarak enerji elde eder. Atıkları yakarken kullandıkları kazan çeşidi kömürlü termik santrallerle birebir aynıdır.

Maya proje A.Ş. olarak biyokütle termik santrali projelerini başarıyla yürütüyoruz.