Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, müşterinin ihtiyacına göre önceden dizayn edilen, basınç düşürme, ölçüm ve kontrol ekipmanlarından oluşan paket sistemlerdir. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak üzere kurulmaktadır. Basınç ve sıcaklık ölçümlerinin yanı sıra, geçen gaz miktarının standart metreküp olarak hesaplamasını sağlayan hacim düzeltici sayaçların kurulum, bakım ve kalibrasyonları yapılmaktadır.
Basınç Düşürme İstasyonları
Basınç düşürme istasyonları tek veya çift hatlı olabilir. Arıza ve bakım sırasında gaz akışının kesintiye uğramaması için cihazlar yedekli yani birinde arıza olması durumunda otomatik olarak diğer hat devreye girecek şekilde ve By-Pass hatları ile birlikte montaj yapılmaktadır.
Ölçüm İstasyonları
Gaz satışı için sevk edilen gazın miktarının doğru olarak hesaplanması çok önemlidir. Bunun için gazın hacmini, sıcaklığını ve basıncını ölçerek standart m3 veya ft3 olarak dönüşüm yapan ölçüm cihazları kurulur. Ölçülecek gazın özelliklerine bağlı olarak ölçüm elemanının seçimi (türbin, orifis, vorteks vb.) yapılır. Sayaçlar uygun şekilde kurulur, kalibrasyon, bakım ve onarımları yapılır.
Maya Proje; yüksek, orta ve düşük basınçlı gaz basınç düşüm ve ölçüm istasyonlarını müşterinin gereksinimlerine, taleplerine ve şartnamelere uyum sağlayacak şekilde kurmaktadır. Firmamızın deneyimli kadrosuyla proje tasarımı, mühendislik, proje yönetimi, kalite yönetimi, malzeme tedariki, montaj, ilk çalıştırma, devreye alma ve satış sonrası hizmetler verilmekte müşteriye geniş bir hizmet ağı sunulmaktadır.

RMS-A, RMS-B ve  RMS-C İstasyonları

Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılma çalışmalarının arttığı bir dönemde hiç kuşkusuz ki, bu doğal gazın sanayi kuruluşlarına ve konutlara ulaştıracak alt yapı çalışmalarının da hızla yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Gerek branşman hatlarının yapımı gerekse de şehir içi doğal gaz dağıtım şebekesinin tesisinin yanı sıra iletim hattından gelen yüksek basınçlı doğal gazın basıncını düşürerek sanayi kuruluşlarına ve konutlara verebilmek için A, B ve C tipi basınç düşürme istasyonlarına gereksinim duyulmaktadır.

Doğal gazın hangi basınç aralığında taşınacağı, taşınacak gaz miktarına bağlı bir husustur. Yüksek miktarda uzun mesafelere gaz taşımacılığı yapılan iletim hatlarında doğal gaz yüksek basınçlı olarak tutulur. Nispeten daha az miktarda ve daha kısa mesafelere gazın taşındığı dağıtım hatlarında ise doğal gaz orta ve düşük basınçta tutulur.

RMS-A İstasyonu

RMS-A, Reducing Metering Station-A olan ve Türkçeye A tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu, olarak çevirilen; yüksek basınçlı Doğalgaz’ın boru hatları vasıtasıyla belirli bir yerden başka bir yere taşındıktan sonra getirildiği yerde, gaz basıncının düşürülerek ve ölçülerek kullanılacağı yere iletilmesini sağlayan istasyonun adıdır. Bu istasyonun içerisinde doğal gazın temizlendiği filtreleme, ölçümünün yapıldığı ölçüm, ısıtıldığı ve basıncın düşürüldüğü eşanjör ve regülasyon, kokulandırıldığı kokulandırma kısımları bulunmaktadır. Aynı zamanda, doğal gazın ısıtılması için kurulan kazan dairesi de patlama duvarı vasıtasıyla istasyona bitişik olarak kurulmuş vaziyettedir.

A tipi genel olarak Türkiye’de doğal gaz basıncının 75-35 bar aralığından 12-19 bar aralığına düşürülen istasyonlar için kullanılmaktadır.

RMS-B ve RMS-C İstasyonları

Doğalgazın giriş basıncı 20 Bar’dan daha küçük olan istasyonlar RMS-B ve RMS-C tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarıdır. Endüstriyel tesislerde gaz teslim noktası çıkış basıncının, kullanılan gaz yakıcı cihazların basınç değerlerine düşürülmesi gerekiyorsa bu istasyonlar tesis edilmelidir.

Maya Proje olarak tüm kapasitelerdeki doğalgaz istasyonlarının gerek temini ve kurulumu, gerekse iç tesisat işlerini deneyimli mühendis ve kadrolarımız ile gerçekleştirmekteyiz.